Откриване на образователно-информационната кампания „Православните семейни ценности срещу новите дроги“

На 5 октомври 2019 г. стартира двудневната образователно-информационна кампания „Православните семейни ценности срещу новите дроги“, организирана от сдружение „Отвори очи“ със съдействието на Община Варна, Дирекция „Превенции“ и Варненска и Великопреславска света митрополия.

Сред лекторите са представители на висши учебни заведения, психолози, лекари, специалисти, които са тясно свързани с изследване многообразието на наркотичните вещества, тяхното влияние върху човека и причините, подтикващи все по-млади човеци да ги употребяват.

Встъпителни думи на откриването произнесе г-жа Наталия Шулика, която приветства и благодари на всички лектори, официални лица, сред които г-жа Светлана Коева, директор на Дирекция „Превенции“ на Община Варна, гости и всички съдействали и тази година да се проведе информационната кампания, насочена към важни въпроси, касаещи България и света.