ДЕЙНОСТИ

  • Кампания „Православните семейни ценности срещу наркотиците“

  • Кампания „Православните семейни ценности срещу алкохола“

  • Православната терапевтична общност „Св.Боян- Енравота“

  • Проекти с община Варна

  • Кампания „Православните семейни ценности срещу агресията“

  • Kампания „Православните семейни ценности срещу хазарта“

  • Kампания „Православните семейни ценности срещу новите дроги“

  • Обучения