Project Description

ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИЯ

Лечение на наркомания (наркотична зависимост) е изключително сложен и продължителен процес. Мнението че пълно възстановяване от наркотична зависимост не съществува е погрешно твърдение, което често отнема вярата и желанието за борба на желаещите да се излекуват.

Терапията може да се осъществи под различни форми и да продължи различен период от време в зависимост от състоянието на пациента, степента и вида на зависимостта (дали е само психологическа или е и физиологична), както и вида на субстанцията, с която се злоупотребява.

Тъй като наркоманията е типично хронично разстройство, което се характеризира с много рецидиви, краткосрочното лечение обикновено не е достатъчно. За повечето зависими терапията е дългосрочен процес, който включва множество интервенции и редовен мониторинг.

В българския политически и юридически контекст терминът наркотик обхваща широк кръг от най-различни субстанции, чието използване или притежаване е или напълно криминализирано, или строго регулирано. В този смисъл понятието включва и вещества, които не са наркотици от фармакологична гледна точка, тъй като не предизвикват наркоза, например стимулантите. Такива са редица вещества природни, полусинтетични и синтетични. Производството, разпространението и употребата са придобили пандемични размери. Най- сериозен е проблема с новосинтезираните психоактивни вещества, както и полиупотребата.

ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИЯ

Продължете живота си .. СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ – свържете се с Православна терапевтична общност за лечение на зависимости „Отвори очи“