Св. Боян-Енравота

Създадена е 2004г. и извършва своята дейност в двора на храм „Св.Цар Борис- Михаил“. В момента общността разплага с няколко сгради, в които се помещават лекуващите се. Членовете на общността са представители и на двата пола, като спалните помещения са в отделни сгради.Типът програма е резидентна, т.е. 24 часово обгрижване от страна на екипа.

Екипът на ПТО „Св.Боян- Енравота“ е мултидисциплинарен и се състои от: лицензиран ръководител, опитни психолози, клиничен социален работник, социални сътрудници, псухиатър, медицинска сестра. Към екипа работят различни доктори- специалисти, с оглед влошеното здравословно състояние на зависимите.

Програмата на ПТО „Св.Боян- Енравота“ е съставена от два основни модула:

Модул 1- рехабилитация (9-12месеца) – адаптационнен период – същинска рехабилитация -преходен период
Модул 2- ресоциализация(3-6месеца)
– ориентиране – активен живот

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Продължете живота си .. СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ – свържете се с Православна терапевтична общност за лечение на зависимости „Отвори очи“

КОНТАКТИ