Св.Боян- Енравота

Създадена е 2004г. и извършва своята дейност в двора на храм „Св.Цар Борис- Михаил“
В момента общността разплага с няколко сгради, в които се помещават лекуващите се.
Членовете на общността са представители и на двата пола, като спалните помещения са в отделни сгради.
Типът програма е резидентна, т.е. 24 часово обгрижване от страна на екипа.
Екипът на ПТО „Св.Боян- Енравота“ е мултидисциплинарен и се състои от: лицензиран ръководител, опитни психолози, клиничен социален работник, социални сътрудници, псухиатър, медицинска сестра. Към екипа работят различни доктори- специалисти, с оглед влошеното здравословно състояние на зависимите.

Програмата на ПТО „Св.Боян- Енравота“ е съставена от два основни модула:
Модул 1- рехабилитация (9-12месеца)
– адаптационнен период
-същинска рехабилитация
-преходен период
Модул 2- ресоциализация(3-6месеца)
-ориентиране
-активен живот