ПРАВОСЛАВНА ТЕРАПЕВТИЧНА ОБЩНОСТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИ „ОТВОРИ ОЧИ“

Основната цел на центъра е да управлява и развива Православния Център за Духовно Обгрижване на Наркозависими (ПТО), осъществяващ 24-часова програма за психосоциална рехабилитация на хора с зависимости и намиращ се в България, гр.Варна, кв. Аспарухово, ул. Места 38А

РАБОТНО ВРЕМЕ

Сдружение „Отвори очи“ (пон – нед)09:00 – 19:00
Православна терапевтична общност00:00 – 24:00

+359 879 113 065

+359 879 113 063

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Всички сътрудници имат специално образование, голям опит в работата, владеят няколко чужди езика и притежават високи морални качества.

НОВИНИ

Новини и събития в Православна терапевтична общност за зависими „Отвори очи“

  • dependence-women

Пет места за жени към Сдружение „Отвори очи“ за срок от шест месеца

Пет места за жени към Сдружение "Отвори очи" за срок от шест месеца Министерство на здравеопазването чрез Национален център по обществено здраве и анализи по Бюджетна програма "Намаляването [...]

ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

Голяма част от оздравителния процес в „Отвори очи” е отделен за осъзнаване значимостта на автономизацията при развитието на индивидуалните способности.

ВИЗИЯ

Православна терапевтична общност за зависими „Отвори очи“ е ораганизация, работеща по ясни правила, процедури и разпределение на отговорностите, с високо квалифициран персонал. Сдружението предоставя различни по вид услуги за зависими (терапевтична общност, консултативен център, център за обществена подкрепа, организиране на семинари и обучения за зависими и близки на зависими). Организацията осигурява своята финансова стабилност, чрез развиване на стопанска дейност, реализиране на проекти и кампании, изграждане и поддържане на връзки с обществеността, дарителите и спомоществувателите и създаване на партньорства.

ОТДИХ

wave divider

Многото гори, разнообразната флора и фауна са обусловени от мекия климат. Тук зимите са топли: средната температура на въздуха през декември и януари е около +10-12 градуса. Есента е слънчева и топла.

ОБГРИЖВАНЕ

wave divider

Помощта за участниците в програмата е основана на духовното обгрижване, което се извършва от свещеници, и е подкрепено от психолог, социални работници, трудо-терапевти, арт-терапевти, катехизатор.

УДОБСТВО

wave divider

Православна терапевтична общност за зависими „Отвори очи“ осъществява своята дейност в защитеното жилище и в отделно преходно жилище, в което реализира дейностите по ресоциализация на участниците в програматa

ЗАПИШЕТЕ ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

Искате да продължите живота си .. СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ – свържете се с Православна терапевтична общност за зависими „Отвори очи“