ПРАВОСЛАВНА ТЕРАПЕВТИЧНА ОБЩНОСТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИ „ОТВОРИ ОЧИ“

Решение за рехабилитация №553

Основната цел на центъра е да управлява и развива Православния Център за Духовно Обгрижване на Наркозависими (ПТО), осъществяващ 24-часова програма за психосоциална рехабилитация на хора с зависимости и намиращ се в България, гр.Варна, кв. Аспарухово, ул. Места 38А

РАБОТНО ВРЕМЕ

Сдружение „Отвори очи“ (пон – нед)09:00 – 19:00
Православна терапевтична общност00:00 – 24:00

+359 879 113 065 +359 879 113 063

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Всички сътрудници имат специално образование, голям опит в работата, владеят няколко чужди езика и притежават високи морални качества.

НОВИНИ

Новини и събития в Православна терапевтична общност за зависими „Отвори очи“

ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

Голяма част от оздравителния процес в „Отвори очи” е отделен за осъзнаване значимостта на автономизацията при развитието на индивидуалните способности.

ВИЗИЯ

Православна терапевтична общност за зависими „Отвори очи“ е ораганизация, работеща по ясни правила, процедури и разпределение на отговорностите, с високо квалифициран персонал. Сдружението предоставя различни по вид услуги за зависими (терапевтична общност, консултативен център, център за обществена подкрепа, организиране на семинари и обучения за зависими и близки на зависими). Организацията осигурява своята финансова стабилност, чрез развиване на стопанска дейност, реализиране на проекти и кампании, изграждане и поддържане на връзки с обществеността, дарителите и спомоществувателите и създаване на партньорства.

ОТДИХ

Многото гори, разнообразната флора и фауна са обусловени от мекия климат. Тук зимите са топли: средната температура на въздуха през декември и януари е около +10-12 градуса. Есента е слънчева и топла.

ОБГРИЖВАНЕ

Помощта за участниците в програмата е основана на духовното обгрижване, което се извършва от свещеници, и е подкрепено от психолог, социални работници, трудо-терапевти, арт-терапевти, катехизатор.

УДОБСТВО

Православна терапевтична общност за зависими „Отвори очи“ осъществява своята дейност в защитеното жилище и в отделно преходно жилище, в което реализира дейностите по ресоциализация на участниците в програматa

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Искате да продължите живота си .. СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ – свържете се
с Православна терапевтична общност за зависими „Отвори очи“