ПРАВОСЛАВНА ТЕРАПЕВТИЧНА ОБЩНОСТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИ „ОТВОРИ ОЧИ“

Основната цел на центъра е да управлява и развива Православния Център за Духовно Обгрижване на Наркозависими (ПТО), осъществяващ 24-часова програма за психосоциална рехабилитация на хора с зависимости и намиращ се в България, гр.Варна, кв. Аспарухово, ул. Места 38А

РАБОТНО ВРЕМЕ

Сдружение „Отвори очи“ (пон – нед) 09:00 – 19:00
Православна терапевтична общност 00:00 – 24:00

+359 879 113 065 | +359 879 113 063

РЕСУРСИ

Разполагаме с всички необходими специалисти, ресурси, комплекс от методи и методики за успешното рехабилитация на наркомания, алкохолизъм и други зависимости.

КАЧЕСТВО

Всички сътрудници имат специално образование, голям опит в работата, владеят няколко чужди езика и притежават високи морални качества.

АНОНИМНОСТ

Удовлетворяваме и най-високите изисквания, същевременно съхранявайки пълна конфиденциалност и анонимност на участниците в програматa.

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Всички сътрудници имат специално образование, голям опит в работата, владеят няколко чужди езика и притежават високи морални качества.

НОВИНИ

Новини и събития в Православна терапевтична общност за зависими „Отвори очи“

  • dependence-women

Пет места за жени към Сдружение „Отвори очи“ за срок от шест месеца

Пет места за жени към Сдружение "Отвори очи" за срок от шест месеца Министерство на здравеопазването чрез Национален център по обществено здраве и анализи по Бюджетна програма "Намаляването [...]

ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

Голяма част от оздравителния процес в „Отвори очи” е отделен за осъзнаване значимостта на автономизацията при развитието на индивидуалните способности.

Независимо от степента и прдължителността на заболяването, ние сме готови да окажем помощ на всеки, който се обърне към нас. За нас няма безнадежни случаи.

В процеса на рехабилитация се провежда постоянен мониторинг, определящ динамиката и ефективността на възстановяване, коригира се плана за рехабилитация.

Процесът отнема от 3 до 6 месеца, с ефективност 95-97% и протича открито, с участието на специалистите от клиниката, пациента и неговите близки.

ВИЗИЯ

Православна терапевтична общност за зависими „Отвори очи“ е ораганизация, работеща по ясни правила, процедури и разпределение на отговорностите, с високо квалифициран персонал. Сдружението предоставя различни по вид услуги за зависими (терапевтична общност, консултативен център, център за обществена подкрепа, организиране на семинари и обучения за зависими и близки на зависими). Организацията осигурява своята финансова стабилност, чрез развиване на стопанска дейност, реализиране на проекти и кампании, изграждане и поддържане на връзки с обществеността, дарителите и спомоществувателите и създаване на партньорства.

ОТДИХ

Многото гори, разнообразната флора и фауна са обусловени от мекия климат. Тук зимите са топли: средната температура на въздуха през декември и януари е около +10-12 градуса. Есента е слънчева и топла.

ОБГРИЖВАНЕ

Помощта за участниците в програмата е основана на духовното обгрижване, което се извършва от свещеници, и е подкрепено от психолог, социални работници, трудо-терапевти, арт-терапевти, катехизатор.

УДОБСТВО

Православна терапевтична общност за зависими „Отвори очи“ осъществява своята дейност в защитеното жилище и в отделно преходно жилище, в което реализира дейностите по ресоциализация на участниците в програматa

ЗАПИШЕТЕ ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

Искате да продължите живота си .. СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ – свържете се с Православна терапевтична общност за зависими „Отвори очи“