ПРАВОСЛАВНА ТЕРАПЕВТИЧНА ОБЩНОСТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТИ „ОТВОРИ ОЧИ“

Основната цел на центъра е да управлява и развива Православния Център за Духовно Обгрижване на Наркозависими (ПТО), осъществяващ 24-часова програма за лечение на зависимости и намиращ се в България, гр.Варна,  ж.к. Дружба 19А

РАБОТНО ВРЕМЕ

Сдружение „Отвори очи“ (пон – нед)09:00 – 19:00
Православна терапевтична общност00:00 – 24:00

+359 899 982 435

РЕСУРСИ

Разполагаме с всички необходими специалисти, ресурси, комплекс от методи и методики за успешното лечение на зависимости: наркомания, алкохолизъм и други.

КАЧЕСТВО

Всички сътрудници имат специално образование, голям опит в работата, владеят няколко чужди езика и притежават високи морални качества.

АНОНИМНОСТ

Удовлетворяваме и най-високите изисквания, същевременно съхранявайки пълна конфиденциалност и анонимност на участниците в програматa.

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Всички сътрудници имат специално образование, голям опит в работата, владеят няколко чужди езика и притежават високи морални качества.

ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

Православна терапевтична общност за зависими „Отвори очи“ е организация, работеща по ясни правила, процедури и разпределение на отговорностите, с високо квалифициран персонал. Сдружението предоставя различни по вид услуги за лечение на зависимости (терапевтична общност, консултативен център, център за обществена подкрепа, организиране на семинари и обучения за зависими и близки на зависими). Организацията осигурява своята финансова стабилност, чрез развиване на стопанска дейност, реализиране на проекти и кампании, изграждане и поддържане на връзки с обществеността, дарителите и спомосъществувателите и създаване на партньорства.

Независимо от степента и прдължителността на заболяването, ние сме готови да окажем помощ на всеки, който се обърне към нас. За нас няма безнадежни случаи.

В процеса на рехабилитация се провежда постоянен мониторинг, определящ динамиката и ефективността на възстановяване, коригира се плана за рехабилитация.

Процесът отнема от 3 до 6 месеца, с ефективност 95-97% и протича открито, с участието на специалистите от клиниката, пациента и неговите близки.

НОВИНИ

Новини и събития в Православна терапевтична общност за зависими „Отвори очи“

ВИЗИЯ

Продължете живота си .. СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ – свържете се с Православна терапевтична общност за лечение на зависимости „Отвори очи“

ОТДИХ

Многото гори, разнообразната флора и фауна са обусловени от мекия климат. Тук зимите са топли: средната температура на въздуха през декември и януари е около +10-12 градуса. Есента е слънчева и топла.

ОБГРИЖВАНЕ

Помощта за участниците в програмата е основана на духовното обгрижване, което се извършва от свещеници, и е подкрепено от психолог, социални работници, трудо-терапевти, арт-терапевти, катехизатор.

УДОБСТВО

Православна терапевтична общност за зависими „Отвори очи“ осъществява своята дейност в защитеното жилище и в отделно преходно жилище, в което реализира дейностите по ресоциализация на участниците в програматa

ЗАПИШЕТЕ ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

Искате да продължите живота си .. СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ – свържете се с Православна терапевтична общност за лечение на зависимости „Отвори очи“