Project Description

ЛЕЧЕНИЕ НА АЛКОХОЛИЗЪМ

Лечение на алкохолизъм (алкохолна зависимост) изисква индивидуализиран и комплексен подход, съчетаващ медикаментозната терапия с другите методи на лечение. За постигане на така желания ефект и задържането му в дългосрочен план е необходима колаборация между различни специалисти и най-вече голяма мотивация от страна на пациента.

Има депресантно психоактивно действие върху хората и се съдържа в алкохолните напитки. Поради широкото му разпространение в ежедневието, в разговорния език обикновено под алкохол се разбира именно етанол. има депресантно психоактивно действие върху хората и се съдържа в алкохолните напитки. Поради широкото му разпространение в ежедневието, в разговорния език обикновено под алкохол се разбира именно етанол.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Продължете живота си .. СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ – свържете се с Православна терапевтична общност за лечение на зависимости „Отвори очи“