Сдружение „Отвори очи“

адрес: гр.Варна; ул.Места38А
МОЛ: Наталия Шулика
телефон: 0899982435
лицензирани от Националния центер по наркомании на база наредба №8/07.09.2011г.
сдружението е член на европейската федерация натерапевтичните общности – EFTC

0
Излекувани
0
Специалисти
0
Зависимости
0
Награди

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Искате да продължите живота си .. СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ – свържете се
с Православна терапевтична общност за зависими „Отвори очи“