prot. Georgi Fotakiev3

Прот. Георги Фотакиев

Ръководител на ПТО Св. Боян- Енравота

Отец Георги започва да се занимава с наркозависими през 99-та година без да има предварителна нагласа за това. До момента през неговия център са преминали много момчета с проблеми с дрогата от цялата страна. Свещеникът дори не помни техния брой. Заради това, че успява да лекува с вяра наркоманите, центърът се търси от зависими не само от страната, но и от чужбина. В него подкрепа са намерили хора от Америка, Турция, Израел и Белгия.

ЕКИП НА СДРУЖЕНИЕ „ОТВОРИ ОЧИ“

Всички сътрудници имат специално образование, голям опит в работата, владеят няколко чужди езика и притежават високи морални качества.

Сдружение „Отвори очи“

адрес: гр.Варна; ж.к. Дружба 19А
МОЛ: Наталия Шулика
телефон: 0899982435
лицензирани от Националния центер по наркомании на база наредба №8/07.09.2011г.
сдружението е член на европейската федерация натерапевтичните общности – EFTC

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Продължете живота си .. СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ – свържете се с Православна терапевтична общност за лечение на зависимости „Отвори очи“

КОНТАКТИ