ЛЕЧЕНИЕ НА БЛИЗКИ НА ЗАВИСИМИ

Голяма роля в промяната на живота и навиците на зависимите младежи изиграват техните родители и близки. За да стане тази промяна реалност крайно необходими са разбирането и подкрепата на близките. Често, обаче, страданието и вътрешна борба на близките са огромни, а силите за справяне с хаоса в душата и съзнанието не стигат.

lechenie-za-blizki

Православният Център за зависими „Отвори очи“ предоставя подкрепа за родителите и близките на зависимите под формата на:

    • Духовно обгрижване на родители и близки, което се осъществява чрез редовни индивидуални срещи с членове на екипа по духовно обгрижване.
    • Ежемесечни семинари за родители и близки, които се водят от психолог и духовник и се провеждат в съботни дни веднъж месечно в Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил“ (гр. Варна, ул. „27-ми юли“ №9).
    • Изготвяне на семеен договор между родителите и зависимото дете, който се изготвя с помощта на психолог и цели да очертае очакванията, задачите и границите на зависимия и на близките му.
    • Редовна информация за състоянието на детето (близкия) и консултации, целящи подобряване на взаимоотношенията между зависимия и родителите, близките.