ЕТАПИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТИ

За постъпилите в програмата на ПТО „СВ.Боян-Енравота“ предлагаме освен рехабилитация и ресоциализация и медицинско лечение на последиците от зависимостите:
– кръвопреносими заболявания / хепатит С/
– регулиране на хранителен режим и подходяща двигателна активност
– дентално лечение
– медикаментозна терапия назначена от лекари специалисти
(нека Православната терапевтична общност „Св.Боян- Енравота“ да си има свое отделение)

Мотивация на зависим за влизане в програмата.
Времетраене: 1-3месеца

Индивидуални терапии за близки на лица в програмата, веднъж месечно!

Рехабилитация на лица страдащи от зависимост.
Времетраене : 9-12месеца.
В зависимост от периода на адаптация и личните възможности по отношение, усвояването на материала по духовно обгрижване, психология, и катехизис.

– адаптационнен период
-същинска рехабилитация
-преходен период

Индивидуални терапии за близки на лица в програмата, веднъж месечно!!!

Ресоциализация на лица, успешно преминали рехабилитационната програма.
Времетраене: 3-6месеца

-ориентиране
-активен живот

Индивидуални терапии за близки на лица в програмата, веднъж месечно!!!

Групова терапия за близки на зависими.

Индивидуални терапии за близки на лица в програмата, веднъж месечно!!!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Продължете живота си .. СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ – свържете се с Православна терапевтична общност за лечение на зависимости „Отвори очи“

КОНТАКТИ