Св. Стилиян – лечение на зависимости за непълнолетни

Кампанията набира средства за ремонт на сградата, която ще служи за „Дневен център за непълнолетни лица с проблемно поведение и/ или зависимост към ПАВ“.

Център „Св. Стилиян“ ще развива две основни програми:

-> За непълнолетни със зависимо поведение
-> За лица страдащи от синдром на Аспергер

Допълнително ще се провеждат и индивидуални консултации.

Адрес: гр. Варна, ж.к. Дружба 19А