Св. Стилиян – лечение на зависимости за непълнолетни

Център „Св. Стилиян“ ще развива две основни програми:

-> За непълнолетни със зависимо поведение
-> За лица страдащи от синдром на Аспергер

Допълнително ще се провеждат и индивидуални консултации.

Адрес: гр. Варна, р-н Аспарухово, ж.к. Дружба 19а

Предстои да отвори врати през месец април
0
0
0
0
Дни
0
0
Часа
0
0
Минути
0
0
Секунди