Св. Стилиян – лечение на зависимости за непълнолетни

Център „Св. Стилиян“ ще развива две основни програми:

-> За непълнолетни със зависимо поведение
-> За лица страдащи от синдром на Аспергер

Допълнително ще се провеждат и индивидуални консултации.

Адрес: гр. Варна, улица Св. Св. Кирил и Методий 11

Предстои да отвори врати през месец април
0
0
0
0
Дни
0
0
Часа
0
0
Минути
0
0
Секунди