ЗАВИСИМОСТИ

Лечение на зависимости: наркомания, алкохолизъм, хазарт и други. Пристрастяването е процес на създаване на психическа и/или физическа зависимост към определено вещество или действие. Обикновено пристрастяването е процес, който се развива с времето. Пристрастяването може да се разглежда и като продължаване употребата на вещество или извършването на дейността, въпреки негативните последствия, свързани с тях. Какво точно е веществото или действието, което води до непреодолимото желание за повторение не е от първостепено значение. Причината довела до възникването на зависимостта е обект на нашата работа в ПТО „Св.Боян-Енравота“.
Този модел се нарича „Айсберг“- на повърхността се вижда 1/1 от проблема- зависимостта, а останалите 1/8 – причините довели до това състояние, са скрти отдолу.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Продължете живота си .. СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ – свържете се с Православна терапевтична общност за лечение на зависимости „Отвори очи“

КОНТАКТИ