ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМИ

Център за зависими „Отвори очи“ е основан през 2004 г., като православен център, в който зависимите получават духовна подкрепа за преодоляване на своята зависимост (към наркотици, алкохол, хазарт, компютри и т.н.). Програмата на центъра е 24-часова и се осъществява в защитеното жилище, намиращо се в кв. Аспарухово, гр. Варна (в двора на храм „Св. Цар Борис“). В програмата могат да участват лица навършили 18 години.

Помощта за участниците в програмата е основана на духовното обгрижване, което се извършва от свещеници, и е подкрепено от работата на екип от специалисти – психолог, социални работници, трудо-терапевти, арт-терапевти, катехизатор.

Центърът осъществява своята дейност в защитеното жилище. Разполага и с отделно преходно жилище, в което реализира дейностите по ресоциализация на участниците в програмата.

lechenie-za-zavisimi

Програмата е разделена на два модула: в Модул 1 се осъществява активното възстановяване на личността. Основните терапевтични дейности, които са заложени в дневния режим на този модул са:

  • духовно обгрижване- групова и индивидуална терапия;
  • психотерапия- групова и индивидуална;
  • трудова терапия;
  • арт терапия;
  • милосърдна дейност;
  • спорт;
  • подпомагане при преодоляване на междуличностни конфликти (както с останалите участници в програмата, така и със семейството) и изграждане на доверие в семейството;
  • работа със семейството и близките.

Продължителността на Модул 1 е строго индивидуална за всеки участник, но практиката ни показва, че за успешното му завършване са нужни средно 11-12 месеца. След приключване на Модул 1, участникът преминава в Модул 2, където, с помощта на специалисти (социален работник, психолог, духовник) се подготвя за активно и градивно връщане в обществото (ресоциализация). Средно, на участниците, им отнема от 3 до 6 месеца за успешното завършване на Модул 2 и излизане от програмата.

Модул 2 включва следните видове дейности и подкрепа:

  • консултации, дискусии и отворени дебати на теми за здравето, дневния режим, превенция на рецидив, спорт и хоби, отговорности и работа, социални и комуникационни умения и други,
  • помощ при намиране на работа и квартира.