И още една новина. На 24.11.2018. от 11ч.

В просветния център “ Св. Архангел Михаил“ ул. 27 Юли №9

ще се прожектира филма “ Началото е край“

от колекцията на д-р Любенова.