Православните семейни ценности срещу наркотиците

Стартира тренинг-кампания за превенция на зависимости под надслов „Православните семейни ценности срещу наркотиците“. Целта на кампанията е да бъдат подпомогнати свещеници и активини членове на 7 варненски енории в усвояването на знания и умения за изнасяне на беседи пред енориаршите по темите за зависимостта и независимостта от наркотици, погледнати през призмите на науката и на православното християнство.

Проектът се осъществява с благословението на Варненския и Великопреславски Митрополит Йоан и е финансиран от Дирекция „Превенции” на Община Варна.

За пръв път на територията на Община Варна ще се проведе подобен тип събитие, обединяващо усилията на отделните енории в борбата с един от най-сериозните проблеми на съвремието; проблем, който вече виждаме навсякъде около нас, в нашите семейства и в семействата на нашите близки; а именно употребата на психо-активни вещества – марихуана, алкохол, наркотици – като част от „естествената“ култура на младите. Тази реалност се е пропила в обществото ни до степен, в която, дали от чувство на безсилие, дали от липса на загриженост, сякаш вече сме спрели да й обръщаме внимание. До момента, в който разберем, че нашето дете, племнникът ни, внучето… е покварено. И как е станало това?! За съжаление, много по-късно, след дълги и мъчителни години на борба, можеби ще разберем, че за разнасянето на тази поквара носим отговорност и ние самите. А истината е, че няма друг момент, освен насотоящият, в който да понесем своя дълг и да се опитаме да разберем как самите ние допринасяме за развитието на проблема с наркотиците и каква е нашата роля в превенцията му.

Реализирането на тази тренинг-кампания цели да откликне именно на тази необходимост – да бъде дадена възможност на хората (както на въцърковените християни във различните варненски енории, така и на всеки, който, носи в сърцето си православните ценности и желае да разшири познанията си по темата) да получат знания и разбиране за основни фактори в семейството, водещи до развиване или до превенция от развиване на зависимост, погледнати през призмата на православното християнство и обосновани научно.

Семинарът ще се проведе на две части през месец септември в Духовно-просветния център „Св. Архангел Михаил“. Първата част цели да подготви теоретично участниците за изнасяне на беседа на тема „(Не)зависимост от наркотици – поглед на науката и поглед на православието“. В края на първата част ще бъде направен подбор на участниците за втората част, която ще има практическа насоченост. Подборът ще е на доброволен принцип, като желателно е участието в кампанията да продължат тези, които ще участват в реализиране на беседи по енории в следващия етап от проекта. Онези участници, които преминат и двете части на семинара и, които проявят желание за организиране и изнасяне на беседа в тяхната енория, ще бъдат подпомогнати от организаторите на проекта за реализирането на беседата през месец октомври.

Участието в проекта е доброволно и всеки, който проявява интерес, е поканен да участва.

Информация за програмата на тренинга и начина на записване на участниците можете да видите тук.

Нека да положим общи усилия за достойното бъдеще на децата ни!