Project Description

НАРКОМАНИЯ

В българския политически и юридически контекст терминът наркотик обхваща широк кръг от най-различни субстанции, чието използване или притежаване е или напълно криминализирано, или строго регулирано. В този смисъл понятието включва и вещества, които не са наркотици от фармакологична гледна точка, тъй като не предизвикват наркоза, например стимулантите. Такива са редица вещества природни, полусинтетични и синтетични. Производството, разпространението и употребата са придобили пандемични размери. Най- сериозен е проблема с новосинтезираните психоактивни вещества, както и полиупотребата.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Искате да продължите живота си .. СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ – свържете се
с Православна терапевтична общност за зависими „Отвори очи“