Проектът “Организационно развитие за по-добра подкрепа на наркозависими младежи” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”

EEA_Grants_logo
www.ngogrants.com

В ден II-ри от семиинара „Психосоциална рехабилитация и духовно обгрижване на наркозависими и техните близки“ Миглена Ставрева, психолог и психотерапевт в ТО „Феникс“.  ни запозна с някои практики и методи в тяхната терапевтична общност.

 

Повече за самата себе си Миглена ни разказа след семинара:

„Преди осем години попаднах случайно на момче от Варна, което е злоупотребявало с наркотични вещества… След един подобен обучителен семинар, той ме покани да участвам в проекта му да открием терапевтична общност за подобни на него младежи. Впоследствие той реши да се занимава с други неща и се отказа от намерението си, но аз бях силно заинтригувана от идеите му и затова проучих как стои въпросът в една такава терапевтична общност – „Феникс“. Допадна ми програмата им, начинът на работа, останах силно впечатлена от отношението, което имаха към зависимите. Особено много ми допадна това, че групата функционираше като едно цяло, почти като семейство, терапевтът, психологът, социалният работник, а и въобще екипът, бяха част от групата. Това за мен бе ново и изключително интересно… Макар че, трябва да уточним, че при взимането на решения, екипът от обгрижващи лица решава последен, но нещата никога не се поставят на плоскостта на противопоставяне „ние-вие“ – ние сме професионалистите, а пък вие – зависимите. Изобщо на зависимите не се гледаше както е обичайно в обществото – като на „онзи гаден наркоман“, ами като на човек, нуждаещ се от помощ и подкрепа…

Още със самия бум на наркоманията в началото на 90-те години от миналия век, в България се заражда идеята да се направи подобна терапевтична общност. Екип от психиатри отиват на обучение в чужбина с тази цел. Един от тях провежда през 1994 – 1995 година такова обучение и в България. В това обучение участва и създателят на „Феникс“ д-р Петър Василев, който е психиатър със засилен интерес в областта на зависимостите към наркотични вещества, смея дори да го определя като един от най-добрите специалисти в тази област. Автор е на една изключително ценна в областта си книга за създаването и функционирането на терапевтичните общности („Терапевтични общности“), в която са описани методът, структурата, терапевтичния подход…“