Свободни от такса места за жени

Православна терапевтична общност „Отвори очи“ обявява 3 свободни от такса места за жени, в резидентната програма през новата 2020г.