Пет места за жени към Сдружение „Отвори очи“ за срок от шест месеца

Министерство на здравеопазването чрез Национален център по обществено здраве и анализи по Бюджетна програма „Намаляването търсенето на наркотични вещества“ финансира пет места към Сдружение „Отвори очи“ за срок от шест месеца.