Стартира процеса по изготвяне на визия и стратегия на СдружениетоПроектът “Организационно развитие за по-добра подкрепа на наркозависими младежи” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”

С помощта на външни консултанти стартира процеса по формиране на визия и стратегия на организацията. През месец октомври се състоя първата от общо 3 работни срещи с Управителния съвет и консултантите. На срещата, която се проведе в Горно Оряхово, представителите на Сдружението представиха информация относно обхвата на дейността, характеристиките на екипа, финансовия бюджет, проблемите, нуждите и визията за бъдещо устойчиво развитие. Бяха очертани рамките за визия на Сдружението, която да бъде следвана през следващите 2 години.

Предстоят още 2 срещи, които ще се проведат във Варна и в които ще вземе участие целият екип на ПЦДОН „Св. Боян Енравота“. В резултат от срещите ще бъдат изготвени насоки за съставяне на визия и стратегия на организацията, за период от 2-3 години.

Стратегическото планиране е елемент от доброто управление на всяка организация. То задава параметрите на планираната дейност и се основава на споделената от целия екип визия на Сдружението. Когато визията е съгласувана и ясно формулирана, това повишава мотивацията за работа, улеснява взаимодействията в екипа, улеснява управлението на процесите и организацията на дейностите и води до по-добро качество на работа на организацията, следователно и до по-добро качество на предоставяната подкрепа на наркозависимите.

Тази дейност е последната от общо 4 дейности по проекта „Организационно развитие за по-добра подкрепа на наркозависими младежи“. В нея се обединяват резултатите от реализирането на предходните 3 дейности и споделената от целия екип и управителния съвет визия за пътя, който предстои да бъде извървян през следващите 2-3 години.