Семинар: Психосоциална рехабилитация и духовно обгрижване на зависими и техните близки, 23.02 - 25.02 и 23.03 - 28.03.2015, град ВарнаПроектът “Организационно развитие за по-добра подкрепа на наркозависими младежи” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”

Статии