ПЦДОН „Св. Боян Енравота” на гости на Терапевтичен център за зависими „Кетеа”, ГърцияПроектът “Организационно развитие за по-добра подкрепа на наркозависими младежи” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”

Екипът на Православен център за духовно обгрижване на наркозависими (ПЦДОН) „Св. Боян Енравота” гостува на най-голямата мрежа за рехабилитация и социална реинтеграция на зависими в Гърция – Терапевтичен център за зависими „Кетеа“. Целта на работното посещение беше обмен на добри практики – запознаване с разнообразните социални услуги, които „Кетеа” предлага за зависими и техните близки, с методите на работа със зависими, с начините за усъществяване на първичен контакт и придобиване на мотивация за лечение, с подходите в сътрудничеството между организацията и местните и държавни власти, лечебните заведения, затворите и други заинтерисовани страни.

В работното посещение участваха 11 души, сред които екипа по обгрижване на зависими на ПЦДОН „Св. Боян Енравота”, административния екип на Сдружението, членове на Управителния съвет и 3-ма доброволци. Цялата дейност се осъществи в рамките на 5 дни – от 08 до 12 юни 2015 г. За този период участниците в обучението успяха да се запознаят с дейностите на общо девет от многобройните програми, които „Кетеа” осъществява в цяла Гърция, а именно с програмите на 3 отделни центъра на „Кетеа”, намиращи се в Солун и в близост до Солун – Терапевтична общност (ТО) „Кетеа Итаки“; Консултативен център за зависими и Център за подрастващи, за семейства и за ресоциализация – „Кетеа Анадиси“; и Център за зависими затворници и освободени зависими затворници, за зависими с двойна диагноза, с алкохолна, хазартна и интернет зависимост – „Кетеа Промитеас“.

Благодарение на високото професионално ниво на служителите на „Кетеа” и готовността им да споделят опита си, екипът на ПЦДОН успя да почерпи от утвърдените практики на една голяма и успешна огранизация, реализираща сиситема от програми за зависими и техните близки, с близо 40-годишен опит.

Работното посещение се осъществи благодарение на финансовата подкрепа на ЕИП (2009-2014 г.), предоставена на Сдружение „Отвори очи” по Програма за подкрепа на НПО в България в рамките на проект "Организационно развитие за по-добра подкрепа на наркозависими младежи".

Проектът „Организационно развитие за по-добра подкрепа на наркозависими младежи” цели повишаване на организационния капацитет на Сдружение „Отвори очи” за предоставяне на по-качествена психосоциална рехабилитация и духовно обгрижване на зависими и техните близки, и още, за създаване на благоприятна среда за устойчиво развитие на ПЦДОН „Св. Боян Енравота”. В рамките на този проект се реализира и 9-дневния семинар „Психосоциална рехабилитация и духовно обгрижване на зависими и техните близки”, който Сдружението организира във Варна през февруари и март тази година. Предстоящи дейности по проекта са: още едно работно посещение – на Терапевтична къща „Билани”, София; обучение по „Управление на НПО”, което ще бъде планувано и реализирано от външен консултант, съобразно нуждите на организацията; обучения по „Разработване на проекти” и „Управление на проекти”; и изработване на визия и стратегически план за устойчиво развитие с помощта на външна консултантска организация.

Проектът “Организационно развитие за по-добра подкрепа на наркозависими младежи” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”

Лого Отвори очи
Logo Кетеа