Управителният съвет и ръководството на Сдружение „Отвори очи“ повишиха своята квалификациятаПроектът “Организационно развитие за по-добра подкрепа на наркозависими младежи” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”

Общо 7 члена на управителния съвет и на ръководството на Сдружение „Отвори очи“ повишиха квалификацията си, чрез участие в 3 различни обучения на следните теми:

  • Управление на НПО
  • Разработване на проекти
  • Управление на проекти

Първото от трите обучения беше структурирано и осъществено от външна обучителна фирма „Креста“ ЕООД, на база нуждите на организацията за подобряване на процесите на управление и на представителите на ръководството за повишаване на квалификацията си и имаше следните цели:

  1. Да подобри разбирането и капацитета на членовете на Сдружение „Отвори очи“ за процеса на стратегическо планиране;
  2. Да представи съществуващи модели на управление на НПО, съответно с роли и отговорности на управителните органи;
  3. Да представи възможностите на работата в мрежи като ресурс за развитие на организацията;
  4. Да информира за съществуващи възможности за финансиране – от национални и международни програми.

Основен акцент беше поставен върху теоретичната подготовка за реализирането на Дейност 4 по проект „Организационно развитие за по-добра подкрепа на НПО“ – изготвяне на стратегия за устойчиво развитие. Обучението се реализира в град Варна, в рамките на 4 дни, като общо 7 души бяха обучени.

Благодарение на успешното съгласуване на програмата на обучението с нуждите на организацията и високото професионално ниво на обучителния състав на фирма „Креста”, управителния съвет и ръководството на Сдружението повишиха квалификацията и нивото си на професионализъм и получиха една добра теоретична подготовка за преодоляване на срещаните трудности в управлението на организацията и за създаване на условия за устойчивото й развитие.

Курсовете по „Разработване на проекти“ и „Управление на проекти“ бяха предоставени от фирма „Проджекта“ ООД и се състояха на 17-19 септември и 24-26 септември 2015 г. в гр. София. В обученията взеха участие двама члена на екипа на Сдружение „Отвори очи“.

Доклад от обучение "Управление на НПО"